Aktualności

16.11.2012 Tomasz Korab buduje portfel inwestycyjny w „Milionie w portfelu”

W najbliższy poniedziałek 19 listopada 2012 r., Tomasz Korab, zarządzający funduszami i Wiceprezes Zarządu EQUES Investment TFI SA, po raz pierwszy w studiu TVN CNBC zaprezentuje swój portfel inwestycyjny.

03.08.2012 Fundusze EQUES Investment najlepsze w lipcu

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że subfundusze EQUES Aktywnej Alokacji oraz EQUES Akcji, wchodzące w skład funduszu parasolowego EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty osiągnęły najlepsze wyniki inwestycyjne w lipcu i według zestawienie Analizy Online zajęły 1. miejsca w swoich kategoriach.

10.05.2012 Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zmienia nazwę na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Miło nam poinformować o zmianie nazwy naszego Towarzystwa. Nasza nowa nazwa to Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zmiana nazwy zapowiada zmianę profilu Towarzystwa, które w swojej dotychczasowej działalności koncentrowało się na tworzeniu wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych, dedykowanych wąskiemu gronu zamożnych Inwestorów. Fundusze utworzone i zarządzane przez Towarzystwo prowadzą działalność inwestycyjną w dziedzinach zawiązanych z: restrukturyzacją wierzytelności, ekologią, rozwojem infrastruktury krajowej i innymi branżami mniej wrażliwymi na spowolnienie koniunktury gospodarczej.

10.05.2012 Do Eques Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dołączył Bartosz Tuczyński, który objął stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami

Bartosz Tuczyński jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej, posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 200, jest członkiem Mensa Polska.

01.02.2012 Do Plejada Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA dołączył Tomasz Korab wraz z zespołem

Tomasz Korab, wiceprezes zarządu Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wraz z zespołem specjalistów, w skład którego wchodzą Katarzyna Strykowska, Piotr Fuliński, Kamil Chylak, będzie prowadził projekt mający na celu rozwój oferty produktowej Towarzystwa, w tym między innymi uruchomienie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz innych innowacyjnych produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale wzrostu.