Chiny wezmą wszystko? Wielkie kłopoty gospodarki Niemiec Tomasz Korab w rozmowie z Mateuszem Grzeszczukiem w podcaście "Podróż bez paszportu"

baner

1 czerwca 2024 r. zmieniamy siedzibę Towarzystwa Nowy adres: ul. Piastowska 7, Gdańsk 80-332

baner

Tomasz Korab w programie Analizy Live Zapraszamy do oglądania wywiadu z Robertem Stanilewiczem

27 maja 2024, godz.8.45

baner

Okres nadzwyczajnej rentowności firm dobiegł końca Jakub Liebhart w artykule Parkietu

Zapraszamy do lektury.

baner

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ Emisja publiczna certyfikatów inwestycyjnych serii AV
7 do 27 czerwca 2024 r.

Stopa zwrotu 60M
+124,04%
Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt z 31.10.2023 r. został opublikowany i jest to jedyne prawnie wiążące źródło informacji o EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ oraz o publicznej ofercie certyfikatów serii AV. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego prospektu i załączników do niego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z inwestycją. Treść prospektu dostępna jest na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA (www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/prospekt3). Wyniki Funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji uzyskania identycznych lub podobnych wyników w przyszłości, wartość aktywów Funduszu może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych na rynku regulowanym. Certyfikaty inwestycyjne objęte prospektem są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Stopa zwrotu w okresie od 31.05.2019 do 31.05.2024.

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ Emisja publiczna certyfikatów inwestycyjnych serii CD
7 do 27 czerwca 2024 r.

Stopa zwrotu 60M
+72,26%
Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt z 31.10.2023 r. został opublikowany i jest to jedyne prawnie wiążące źródło informacji o EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ oraz o publicznej ofercie certyfikatów serii CD. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego prospektu i załączników do niego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z inwestycją. Treść prospektu dostępna jest na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA (www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz/prospekt3). Wyniki Funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji uzyskania identycznych lub podobnych wyników w przyszłości, wartość aktywów Funduszu może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych na rynku regulowanym. Certyfikaty inwestycyjne objęte prospektem są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Stopa zwrotu w okresie od 31.05.2019 do 31.05.2024.

EQUES Akumulacji Majątku FIZ Emisja publiczna certyfikatów inwestycyjnych serii P28
7 do 27 czerwca 2024 r.

Stopa zwrotu 60M
+30,03%
Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt z 31.10.2023 r. został opublikowany i jest to jedyne prawnie wiążące źródło informacji o EQUES Akumulacji Majatku FIZ oraz o publicznej ofercie certyfikatów serii P28 Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego prospektu i załączników do niego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z inwestycją. Treść prospektu dostępna jest na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA (www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/prospekt3). Wyniki Funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji uzyskania identycznych lub podobnych wyników w przyszłości, wartość aktywów Funduszu może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych na rynku regulowanym. Certyfikaty inwestycyjne objęte prospektem są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Stopa zwrotu w okresie od 31.05.2019 do 31.05.2024.