EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ Emisja publiczna certyfikatów inwestycyjnych serii BG
7 - 28 października 2021 r.

stopa zwrotu 12M
+22,59%
Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt z 11.06.2021 r. został opublikowany i jest to jedyne prawnie wiążące źródło informacji o EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ oraz o publicznej ofercie certyfikatów serii BG. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego prospektu i załączników do niego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z inwestycją. Treść prospektu dostępna jest na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA (www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz/prospekt.pdf). Wyniki Funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji uzyskania identycznych lub podobnych wyników w przyszłości, wartość aktywów Funduszu może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Stopa zwrotu 12M za okres od 30.09.2020 do 30.09.2021.

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ Emisja publiczna certyfikatów inwestycyjnych serii X
7 - 28 październikaa 2021 r.

stopa zwrotu 12M
+39,49%
Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt z 29.06.2021 r. został opublikowany i jest to jedyne prawnie wiążące źródło informacji o EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ oraz o publicznej ofercie certyfikatów serii X. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego prospektu i załączników do niego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z inwestycją. Treść prospektu dostępna jest na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA (www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/prospekt.pdf). Wyniki Funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji uzyskania identycznych lub podobnych wyników w przyszłości, wartość aktywów Funduszu może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Stopa zwrotu 12M za okres od 30.09.2020 do 30.09.2021.

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ zadebiutował na rynku głównym GPW

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ
zadebiutował na rynku głównym GPW