Dlaczego pękła chińska bańka?
Tomasz Korab w rozmowie z Mateuszem Grzeszczukiem w podcaście "Podróż bez paszportu"

baner

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ Emisja publiczna certyfikatów inwestycyjnych serii AT
7 do 26 kwietnia 2024 r.

Stopa zwrotu 60M
+107,38%
Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt z 31.10.2023 r. został opublikowany i jest to jedyne prawnie wiążące źródło informacji o EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ oraz o publicznej ofercie certyfikatów serii AT. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego prospektu i załączników do niego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z inwestycją. Treść prospektu dostępna jest na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA (www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/prospekt3). Wyniki Funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji uzyskania identycznych lub podobnych wyników w przyszłości, wartość aktywów Funduszu może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych na rynku regulowanym. Certyfikaty inwestycyjne objęte prospektem są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Stopa zwrotu w okresie od 29.03.2019 do 31.03.2024.

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ Emisja publiczna certyfikatów inwestycyjnych serii CB
7 do 26 kwietnia 2024 r.

Stopa zwrotu 60M
+63,07%
Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt z 31.10.2023 r. został opublikowany i jest to jedyne prawnie wiążące źródło informacji o EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ oraz o publicznej ofercie certyfikatów serii CB. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego prospektu i załączników do niego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z inwestycją. Treść prospektu dostępna jest na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA (www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz/prospekt3). Wyniki Funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji uzyskania identycznych lub podobnych wyników w przyszłości, wartość aktywów Funduszu może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych na rynku regulowanym. Certyfikaty inwestycyjne objęte prospektem są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Stopa zwrotu w okresie od 29.03.2019 do 31.03.2024.

EQUES Akumulacji Majątku FIZ Emisja publiczna certyfikatów inwestycyjnych serii P26
7 do 26 kwietnia 2024 r.

Stopa zwrotu 60M
+27,80%
Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt z 31.10.2023 r. został opublikowany i jest to jedyne prawnie wiążące źródło informacji o EQUES Akumulacji Majatku FIZ oraz o publicznej ofercie certyfikatów serii P26. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego prospektu i załączników do niego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z inwestycją. Treść prospektu dostępna jest na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA (www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/prospekt3). Wyniki Funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji uzyskania identycznych lub podobnych wyników w przyszłości, wartość aktywów Funduszu może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych na rynku regulowanym. Certyfikaty inwestycyjne objęte prospektem są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Stopa zwrotu w okresie od 29.03.2019 do 31.03.2024.

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ w czołówce!!! EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ w elicie zaledwie 7 funduszy w Polsce, które przyniosły ponad 100 proc. zysku przez ostatnie 5 lat

Zapraszamy do lektury artykułu

baner

XXXIV Debata PAP "Strategie rynkowe TFI - perspektywy, wyzwania, zagrożenia" z udziałem Tomasza Koraba

18 marca 2024 , godz. 10.00. Zapraszamy do oglądania.

baner

Ukryte zyski na GPW Jakub Liebhart w artykule dla Forbes.

Zapraszamy do lektury.

baner