EQUES Akumulacji Majątku FIZ 17 stycznia 2022 r. certyfikaty inwestycyjne funduszu zadebiutowały na rynku głównym GPW

Transmisja z debiutu dostepna na kanale You Tube GPW.

Gdzie ten rajd, gdzie prezenty? Tomasz Korab gościem programu Analizy Live

EQUES Akumulacji Majątku FIZ Emisja publiczna certyfikatów inwestycyjnych serii P3
6- 27 stycznia 2022 r.

stopa zwrotu 12M
+3,93%
Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt z 03.11.2021 r. został opublikowany i jest to jedyne prawnie wiążące źródło informacji o EQUES Akumulacji Majatku FIZ oraz o publicznej ofercie certyfikatów serii P3. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego prospektu i załączników do niego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z inwestycją. Treść prospektu dostępna jest na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA (www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/prospekt.pdf). Wyniki Funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji uzyskania identycznych lub podobnych wyników w przyszłości, wartość aktywów Funduszu może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych na rynku regulowanym. Certyfikaty inwestycyjne objęte prospektem są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Stopa zwrotu 12M za okres od 30.12.2020 do 30.12.2021.

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ Emisja publiczna certyfikatów inwestycyjnych serii BJ
6 - 27 stycznia 2022 r.

stopa zwrotu 12M
+15,59%
Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt z 11.06.2021 r. został opublikowany i jest to jedyne prawnie wiążące źródło informacji o EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ oraz o publicznej ofercie certyfikatów serii BJ. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego prospektu i załączników do niego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z inwestycją. Treść prospektu dostępna jest na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA (www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz/prospekt.pdf). Wyniki Funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji uzyskania identycznych lub podobnych wyników w przyszłości, wartość aktywów Funduszu może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych na rynku regulowanym. Certyfikaty inwestycyjne objęte prospektem są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Stopa zwrotu 12M za okres od 30.12.2020 do 30.12.2021.

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ Emisja publiczna certyfikatów inwestycyjnych serii AA
6 - 27 stycznia 2022 r.

stopa zwrotu 12M
+23,77%
Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt z 29.06.2021 r. został opublikowany i jest to jedyne prawnie wiążące źródło informacji o EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ oraz o publicznej ofercie certyfikatów serii AA. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego prospektu i załączników do niego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z inwestycją. Treść prospektu dostępna jest na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA (www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/prospekt.pdf). Wyniki Funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji uzyskania identycznych lub podobnych wyników w przyszłości, wartość aktywów Funduszu może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych na rynku regulowanym. Certyfikaty inwestycyjne objęte prospektem są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Stopa zwrotu 12M za okres od 30.12.2020 do 30.12.2021.