XXXII Debata PAP "Strategie rynkowe TFI - perspektywy, wyzwania, zagrożenia" z udziałem Tomasza Koraba

25 września 2023 , godz. 10.00. Zapraszamy do oglądania.

baner

EQUES Akumulacji Majątku FIZ Emisja publiczna certyfikatów inwestycyjnych serii P20
7 do 28 września 2023 r.

Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt z 06.12.2022 r. został opublikowany i jest to jedyne prawnie wiążące źródło informacji o EQUES Akumulacji Majatku FIZ oraz o publicznej ofercie certyfikatów serii P20. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego prospektu i załączników do niego, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z inwestycją. Treść prospektu dostępna jest na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA (www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/prospekt2). Wyniki Funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji uzyskania identycznych lub podobnych wyników w przyszłości, wartość aktywów Funduszu może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych na rynku regulowanym. Certyfikaty inwestycyjne objęte prospektem są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Historyczne cięcie stóp Tomasz Korab w programie Analizy Live,

Zapraszamy do oglądania wywiadu z Robertem Stanilewiczem

baner

Grupa EQUES o zarządzaniu majątkiem rodzinnym. Tomasz Korab i Michał Parkowski w wywiadzie dla Forbes.

Zapraszamy do lektury.

baner