24.04.2014

24/04/2014 Analizy Online: „Milion w portfelu: Sektor budowlany na celowniku”

Gościem kolejnej edycji programu „ Milion w portfelu ” był Tomasz Korab, wiceprezes EQUES Investment TFI SA. Od listopada 2012 roku jego wirtualny portfel zarobił +48,72%, pomimo straty zanotowanej w ostatniej odsłonie programu w wysokości -8,8%.

Komentarz uczestnika:
Agresywny skład portfela inwestycyjnego, przy pogorszeniu koniunktury giełdowej w ostatnich tygodniach, spowodował zakończenie minionej edycji pod kreską. Jednakże w naszej ocenie giełda będzie silnie wspierana danymi makroekonomicznymi dodatkowo wzmacnianymi efektem napływu środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2020, co nawet przy uwzględnieniu ryzyka politycznego nie daje uzasadnienia dla zmniejszenia ekspozycji na rynek akcji. Sygnały płynące z polskiej gospodarki utwierdzają nas w przekonaniu, iż obecne ożywienie powinno być silne oraz trwałe i zrównoważone, ponieważ bazować będzie na wzroście wszystkich składowych, w tym generujących silne efekty mnożnikowe. Powyższe czynniki wpływają na zmianę relacji oczekiwane korzyści – ryzyko na rzecz akcji, które stanowią znaczną część struktury portfela.

Pełna treść artykułu dostępna na stronie Analiz Online: http://www.analizy.pl/fundusze/milion-w-portfelu/rozmowy-z-uczestnikami/16451/milion-w-portfelu%3A-sektor-budowlany-na-celowniku.html?page=1

Szczegółowe informacje o strukturze portfela, uczestniku i wynikach osiagniętych w poprzednich edycjach programu znajdują się na stronie: http://www.analizy.pl/fundusze/milion-w-portfelu/portfel-uczestnika/VG9tYXN6X19Lb3JhYl9fMQ%3D%3D

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Tomaszem Korabem, wiceprezesem EQUES Investment TFI SA, która odbyła się 23 kwietnia 2014 roku w studiu TVN Biznes i Świat: http://tvn24bis.pl/magazyny,191/milion-w-portfelu-23-04,421191.html