O firmie

EQUES Investment TFI SA prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uzyskanego w kwietniu 2007 roku. Jako pierwsi na rynku utworzyliśmy fundusz inwestujący w elektrownie fotowoltaiczne. Jesteśmy liderem w grupie detalicznych funduszy wierzytelności pod względem wartości zgromadzonych aktywów netto. Inwestujemy także w spółki celowe udzielające pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach oraz w nieruchomości komercyjne. Nasze fundusze rynku kapitałowego obejmują pełne spektrum strategii inwestycyjnych, będących odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby Inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

Nasze aktualne portfolio obejmuje 15 rozwiązań inwestycyjnych, działających w formule funduszy inwestycyjnych zamkniętych:

  • 10 funduszy na bieżąco przeprowadza emisje certyfikatów bądź na bieżąco przyjmuje wpłaty od Uczestników: 7 funduszy jest opartych o aktywa niepubliczne, a 3 inwestują na rynku kapitałowym;
  • 3 fundusze zostały powołane na czas określony, systematycznie wypłacają dochody Uczestnikom i/lub realizują zyski w momencie sprzedaży portfela aktywów;
  • 2 fundusze prywatne to wehikuły służące do optymalizacji struktury aktywów lub realizacji określonych projektów biznesowych.

Stale pracujemy nad kolejnymi nowatorskimi propozycjami inwestycyjnymi, wykraczającymi poza standardowe rozwiązania finansowe, tak aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Inwestorów.

Historia

2012
EQUES Investment TFI i flagowy fundusz EQUES Debitum rozpoczyna działaność
2014
Tomasz Korab powołany na Prezesa Zarządu
2016
EQUES Investment wśród TFI z najwyższą dynamiką aktywów
2018
1 mld aktywów w funduszach zarządzanych
2020
Nabycie domu maklerskiego. Rozwój i dywersyfikacja działalności.
2022
Inwestycje w OZE – sukces EQUES Fotovoltaica 2 FIZ.
2013
Aktywa funduszy zarządzanych przekraczają 200 mln PLN
2015
Zagraniczne inwestycje w OZE - startuje EQUES Fotovoltaica FIZ
2017
EQUES Investment dołącza do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
2019
Aktywa funduszy sekurytyzacyjnych przekraczają 740 mln PLN
2021
Upublicznienie 3 funduszy rynku kapitałowego.
2023
.EQUES PEKABEX Deweloperski FIZ rozpoczyna działalność

Nasza misjaE (Empathy) – „przede wszystkim Klient” to motto przyświeca nam na każdym etapie naszej pracy. Staramy się odpowiadać na potrzeby Klientów. Niezwykle cenimy zaufanie, jakim nas obdarzają, powierzając nam swoje pieniądze. Mamy świadomość, że bez Klientów nasza firma po prostu nie mogłaby istnieć.

Q (Quality) – naszym priorytetem jest najwyższa jakość proponowanych rozwiązań inwestycyjnych. W procesie tworzenia nowych funduszy poddajemy szczegółowej analizie wiele projektów biznesowych, żeby w efekcie końcowym wybrać jedno, w naszej ocenie najbardziej wartościowe rozwiązanie, które przyniesie zyski wszystkim zaangażowanym stronom na poziomie adekwatnym do ponoszonego ryzyka. Przez cały okres działalności każdego z funduszy dokonujemy systematycznych przeglądów ryzyka i jakości zarządzania.

U (Unique) – dostarczamy rozwiązania, które są oryginalne i niepowtarzalne na rynku. Nie kopiujemy cudzych pomysłów, szukamy ciekawych i nieeksplorowanych przez konkurencję obszarów działalności, interesujących aktywów bazowych czy nowatorskich strategii inwestycyjnych. Jednocześnie nie podejmujemy się każdego projektu, tworzymy i zarządzamy tylko takimi funduszami, których funkcjonowanie doskonale rozumiemy i jesteśmy głęboko przekonani, że robimy to dobrze.

E (Excellence) – nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, ale także osoby młode, dopiero rozpoczynające zawodową karierę. Zatrudniamy pracowników, którzy nie tylko mają szeroką wiedzę, ale dla których tematyka rynków kapitałowych jest prawdziwą pasją, ludzi pełnych energii i nowych pomysłów, twórczych, zaangażowanych, stale podnoszących swoje kompetencje i gotowych do pracy w dynamicznie działającej firmie. Razem tworzymy zgrany i zmotywowany zespół, podzielamy te same wartości i stosujemy te same zasady. Przyjazne środowisko pracy, dobre wzajemne relacje i atmosfera współpracy sprzyjają stałemu podnoszeniu efektywności naszych pracowników.

S (high Standards) – naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań inwestycyjnych, w których interes Klienta zawsze jest postawiony na pierwszym miejscu, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne w biznesie. Wierzymy, że kapitał można zdobywać i pomnażać uczciwie, a nie za wszelką cenę. Nadrzędną wartością jest dla nas wiarygodność, zabiegamy o nią codziennie okazując szacunek Klientom i partnerom, prowadząc transparentną i rzetelną politykę informacyjną, będąc odpowiedzialnym, lojalnym i uczciwym partnerem oraz troskliwym pracodawcą. 

Zarząd

Prezes Zarządu

Tomasz
Korab

Na rynku kapitałowym od 27 lat. Licencje: doradcy inwestycyjnego nr 167 oraz maklera papierów wartościowych nr 1581. W EQUES Investment TFI SA od listopada 2011 r.

Członek Zarządu

Kamil
Chylak

Licencja maklera papierów wartościowych nr 2000. Tytuł kwalifikowany specjalisty ewidencji papierów wartościowych nr 482. W EQUES Investment TFI SA od listopada 2011 r.

Członek Zarządu, Zarządzający Funduszami

Jakub
Liebhart

CFA (Chartered Financial Analyst), licencja doradcy inwestycyjnego nr 655, licencja maklera papierów wartościowych nr 2700. W EQUES Investment TFI SA od maja 2013 r.

Prokurent, Dyrektor Departamentu Rozwoju

Piotr
Fuliński

Departament Sprzedaży

Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży

Paweł
Miszczyszyn

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 2008 roku w Generali Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie SA.

Rada nadzorcza

Jerzy
Kobyliński

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Więcej

Krzysztof
Fąferek

Członek Rady Nadzorczej
Więcej

Paweł
Gricuk

Członek Rady Nadzorczej
Więcej

Radosław
Koszewski

Członek Rady Nadzorczej
Więcej

Andrzej
Puncewicz

Członek rady nadzorczej
Więcej