16.05.2014

Z okazji 2 rocznicy EQUES SFIO bez opłat!

17 maja 2014 roku EQUES SFIO obchodzi 2 rocznicę działalności. Miło nam poinformować, że z tej okazji EQUES Investment TFI SA przygotowało specjalną promocję, polegającą na zwolnieniu z opłat za nabycie jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy EQUES SFIO: tj. EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji oraz EQUES Pieniężny.

Promocja dotyczy wszystkich zleceń nabycia w ramach Kont Uczestnika otwartych za pośrednictwem Systemu Transakcyjno-Internetowego (STI), bezpośrednio w biurach Towarzystwa i u Dystrybutorów, złożonych w dniach od 17 maja do 17 czerwca 2014, zrealizowanych na podstawie wpłat na rachunek odpowiedniego subfunduszu nie później, niż w terminie 7 dni od zakończenia promocji.

Rocznice to zwykle dobra okazja do podsumowań. W ciągu 2 lat działalności subfundusze EQUES SFIO wyróżniały się wśród konkurencji bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi, zajmując czołowe miejsca w rankingach. Pierwszy pełny kalendarzowy rok działalności tj. 2013 zakończył się sukcesem dla wszystkich 4 subfunduszy: EQUES Obligacji osiągnął stopę zwrotu w wys. 7,7% i został nagrodzony Złotym Portfelem - nagrodą Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” dla najlepszego funduszu obligacji. EQUES Akcji ze stopą zwrotu w wys. 37,9% znalazł się w 10-tce najlepszych funduszy spośród funduszy wszystkich kategorii dostępnych w Polsce, w podsumowaniu przygotowanym przez Analizy Online. Subfundusz EQUES Aktywnej Alokacji uzyskał stopę zwrotu 25,07%, EQUES Pieniężny – 5,89% co również pozwoliło na zajęcie czołowych miejsc w swoich kategoriach. W ciągu ostatnich 12 m-cy EQUES Investment TFI SA sześciokrotnie zostało liderem rankingu TFI pod względem osiąganych wyników inwestycyjnych, przeprowadzanym przez Expandera i publikowanym w Dzienniku Gazeta Prawna, co w analogicznym okresie czasu nie udało się powtórzyć żadnemu innemu TFI.

Stopy zwrotu subfunduszy w ostatnich 2 latach zawiera poniższa tabela:

W ostatnich miesiącach obawy Inwestorów wywoływały wydarzenia na Ukrainie oraz reforma OFE, co miało istotny wpływ na pogorszenie koniunktury giełdowej. W naszej ocenie perspektywy dla krajowego rynku akcji były i są w dalszym ciągu optymistyczne, stąd duże zaangażowanie naszych funduszy w akcje, w tym w papiery małych i średnich spółek. Taki skład portfeli jest przyczyną słabszych wyników funduszy w ostatnich miesiącach. Uważamy jednak, że jest to właściwa strategia w sytuacji rodzącego się przyspieszenia gospodarczego, potwierdzanego dobrymi danymi makroekonomicznymi. Perspektywa napływu środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 wzmocni i utrwali obserwowane pozytywne zjawiska. Realizacja zakładanego przez nas optymistycznego scenariusza przy jednoczesnym zaangażowaniu w MiŚ stwarza duże szanse na uzyskanie atrakcyjnych dla Inwestorów stóp zwrotu, choć trzeba pamiętać, że przy dużej niepewności na rynkach niesie za sobą istotne ryzyka.

Dziękujemy wszystkim Klientom i Partnerom za wybór funduszy EQUES SFIO. Dołożymy wszelkich starań, aby wyniki zarządzania były w dalszym ciągu na jak najwyższym poziomie a inwestycja w EQUES SFIO stanowiła dla Inwestorów atrakcyjną lokatę dla ich oszczędności.