Aktualności

23.12.2021 24 grudnia 2021 roku biura EQUES Investment TFI SA będą nieczynne

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2021 roku jest dniem bez sesji na GPW, w związku z tym biura EQUES Investment TFI SA będą nieczynne. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, zapraszamy ponownie 27 grudnia 2021 roku. Wszystkim naszym Klientom, Partnerom i Przyjaciołom życzymy Spokojnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! Zespół EQUES Investment TFI SA

25.08.2021 EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ zadebiutował na rynku głównym GPW

24 sierpnia 2021 roku na rynku głównym GPW zadebiutowały certyfikaty inwestycyjne emitowane przez EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ.

09.03.2020 EQUES Investment przejmuje EFIX Dom Maklerski SA

Miło nam poinformować, że zgodnie z treścią pisma z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 3 marca 2020 r. oraz treścią raportu bieżącego opublikowanego przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez EQUES Investment TFI S.A. (Towarzystwo) akcji spółki EFIX Dom Maklerski S.A. (Dom Maklerski), powodującego przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym Domu Maklerskiego.

18.12.2019 Jakub Liebhart w Zarządzie EQUES Investment TFI SA

Miło nam poinformować, że z dniem 18 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza EQUES Investment TFI SA powołała Jakuba Liebharta na Członka Zarządu Towarzystwa.

05.09.2019 Zmiana w Zarządzie EQUES Investment TFI SA

EQUES Investment TFI S.A. informuje, że w dniu 5 września 2019 r. przyjęła oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Andrzeja Domańskiego.

03.09.2019 Oświadczenie EQUES Investment TFI SA w związku z wykreśleniem Towarzystwa z listy ostrzeżeń publicznych KNF

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 września 2019 r. na żądanie Towarzystwa Komisja Nadzoru Finansowego wykreśliła EQUES Investment TFI SA z listy ostrzeżeń publicznych, w związku z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 24 czerwca 2019 r., w którym sąd utrzymał w mocy decyzję prokuratury o umorzeniu postępowania. Postanowienie sądu jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

19.06.2019 Czyste zyski z zielonej energii. EQUES Fotovoltaica FIZ rozlicza się z Inwestorami.

Miło nam poinformować, że 19 czerwca 2019 roku EQUES Fotovoltaica FIZ dokonał automatycznego końcowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych i wypłacił Uczestnikom ponad 63 mln złotych. Wg ostatniej wyceny na dzień 18 czerwca 2019 roku, całkowita stopa zwrotu Funduszu (z uwzględnieniem wypłaconego dochodu) od początku działalności wyniosła 29,80%.

06.11.2018 Wartość aktywów pod zarządzaniem EQUES Investment TFI SA na koniec października wyniosła 1,28 mld złotych

Uprzejmie informujemy, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem EQUES Investment TFI SA na koniec października wyniosła 1 285,6 mln złotych, co oznacza wzrost o 2,18% w ostatnim miesiącu (na koniec września wartość aktywów netto pod zarządzaniem wynosiła 1 258,2 mln złotych).