16.06.2014

Promocja z okazji 2 urodzin EQUES SFIO zostaje przedłużona do 17 lipca 2014!

Promocja polegająca na zwolnieniu z opłat za nabycie jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy EQUES SFIO: tj. EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji oraz EQUES Pieniężny zostaje wydłużona o jeden miesiąc.

Chcielibyśmy poinformować, że Promocja dotyczy wszystkich zleceń nabycia w ramach Kont Uczestnika otwartych za pośrednictwem Systemu Transakcyjno-Internetowego (STI), bezpośrednio w biurach Towarzystwa i u Dystrybutorów, złożonych do dnia 17 lipca 2014 roku, zrealizowanych na podstawie wpłat na rachunek odpowiedniego subfunduszu nie później, niż w terminie 7 dni od zakończenia promocji.

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować wszystkim Klientom i Partnerom za wybór funduszy EQUES SFIO. Dołożymy wszelkich starań, aby wyniki zarządzania były w dalszym ciągu na jak najwyższym poziomie a inwestycja w EQUES SFIO stanowiła dla Inwestorów atrakcyjną lokatę dla ich oszczędności.