24.06.2014

Fundusze zarządzane przez EQUES Investment TFI SA w ofercie Domu Maklerskiego BOŚ SA

Z przyjemnością informujemy, że subfundusze EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dołączyły do oferty uznanej instytucji finansowej: Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA i są dostępne na platformie bossafund.pl.

W ramach EQUES SFIO Klienci DM BOŚ SA mają do dyspozycji następujące subfundusze: EQUES Akcji – uniwersalny fundusz akcji polskich (70-100% w akcjach), EQUES Aktywnej Alokacji – fundusz zmiennego zaangażowania (0-100% w akcjach), EQUES Obligacji – uniwersalny fundusz polskich obligacji (skarbowe, korporacyjne, komunalne) oraz EQUES Pieniężny – fundusz gotówkowy. Podczas 2 lat działalności subfundusze wielokrotnie wyróżniały się na tle konkurencji bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi, zajmując czołowe miejsca w rankingach. Pierwszy pełny kalendarzowy rok działalności tj. 2013 zakończył się sukcesem dla wszystkich 4 subfunduszy: EQUES Obligacji osiągnął stopę zwrotu w wys. 7,7% i został nagrodzony Złotym Portfelem - nagrodą Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet" dla najlepszego funduszu obligacji. EQUES Akcji ze stopą zwrotu w wys. 37,9% znalazł się w 10-tce najlepszych funduszy spośród funduszy wszystkich kategorii dostępnych w Polsce, w podsumowaniu przygotowanym przez Analizy Online. Subfundusz EQUES Aktywnej Alokacji uzyskał stopę zwrotu 25,07%, EQUES Pieniężny: 5,89% co również pozwoliło na zajęcie czołowych miejsc w swoich kategoriach. W ciągu ostatnich 12 m-cy EQUES Investment TFI SA było sześciokrotnie liderem rankingu TFI pod względem osiąganych wyników inwestycyjnych, przeprowadzanym przez Expandera i publikowanym w Dzienniku
Gazeta Prawna, co w analogicznym okresie czasu nie udało się powtórzyć żadnemu innemu TFI.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jest jednym z najdłużej działających biur maklerskich w Polsce, istnieje na rynku od 1996 roku. Posiada sieć 13 oddziałów na terenie Polski i Czech. DM BOŚ S.A. jako pierwszy w Polsce uruchomił obsługę rachunków inwestycyjnych przez Internet. Obecnie serwis bossa.pl to jeden z najbardziej rozbudowanych serwisów inwestycyjnych, który w rankingu miesięcznika „Forbes" kilkukrotnie z rzędu został uznany za najlepszy tego typu serwis w Polsce. Od 2012 roku DM BOŚ prowadzi platformę bossafund.pl, która umożliwia inwestowanie w jednostki ponad 220 funduszy, 20 TFI bez opłat manipulacyjnych.

DM BOŚ S.A. regularnie plasuje się w czołówce najlepszych Biur maklerskich w Polsce (wg rankingu miesięcznika „Forbes" na podstawie badań SII). Został także uhonorowany nagrodą Byki i Niedźwiedzie Gazety Giełdy Parkiet w kategorii Najlepszy Dom Maklerski 2013 roku oraz uznany Marką Finansową roku 2014 za innowacyjne usługi internetowe.

Jesteśmy przekonani, że fundusze EQUES SFIO będą stanowiły interesujące rozwiązanie w szerokiej ofercie Domu Maklerskiego BOŚ SA i przyniosą Klientom atrakcyjne stopy zwrotu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o funduszach EQUES SFIO: http://www.eitfi.pl/fundusze-otwarte.html