20.05.2014

Fundusze zarządzane przez EQUES Investment TFI SA w ofercie mWealth Management SA

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie subfundusze EQUES SFIO: EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji i EQUES Pieniężny dołączyły do oferty mWealth Management SA – spółki należącej do grupy kapitałowej mBanku SA, kierującej swoją ofertę do wymagających Klientów bankowości prywatnej.

Rozwiązania wealth management stanowią integralną część usług Private Banking & Wealth Management mBanku. Zapewniają klientom dostęp do wiedzy wysoko wykwalifikowanych specjalistów i analityków oraz kompleksowe zarządzanie majątkiem. Oferta mWealth Management to pełne spektrum rozwiązań finansowych z zakresu profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami czy optymalizacji zobowiązań podatkowych i transferu międzypokoleniowego przygotowywanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

W ramach kompleksowego zarządzania majątkiem mWealth Management oferuje:

- doradztwo inwestycyjne: indywidualne rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnego klienta, po uwzględnieniu planów biznesowych oraz poziomu akceptacji ryzyka,

- asset management: zarządzanie aktywami zgodnie z wybraną strategią inwestycyjną,

- optymalne rozwiązania prawno – podatkowe: precyzyjna optymalizacja obciążeń podatkowych, zgodna z bowiązującymi przepisami prawa,

- transfer międzypokoleniowy - planowanie spadkowe, pozwalające zabezpieczyć zgromadzony majątek i przekazać go w optymalny sposób następnym pokoleniom.

mWealth Management posiada licencje na: zarządzanie portfelem instrumentów finansowych na zlecenie, doradztwo inwestycyjne, przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia instrumentów finansowych, a także sporządzanie analiz inwestycyjnych oraz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, jak również licencję na ofertowanie instrumentów finansowych.

Miło nam także poinformować, że Klienci mWealth Management SA mogą skorzystać z promocji funduszy EQUES SFIO, polegającej na zwolnieniu z opłat za nabycie jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy: tj.  EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji oraz EQUES Pieniężny. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o promocji funduszy EQUES SFIO:http://www.eitfi.pl/aktualnosci/355-z-okazji-2-urodzin-eques-sfio-bez-oplat.html