Kontakt

Eques Investment TFI SA

Plac Bankowy 1
00-139 Warszawa
tel.: (+ 48) 22 379 46 00
fax: (+ 48) 22 379 46 10
NIP: 584-258-36-25
REGON: 220204940
KRS: 0000251346

Siedziba: ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1 853 000,00 zł

Kontakt dla Klientów

Tel.: +48 (22) 379 46 00
Fax: +48 (22) 379 46 10
warszawa@eitfi.pl

Kontakt dla Mediów

Agnieszka Pruss
Tel.: +48 (22) 379 46 08
agnieszka.pruss@eitfi.pl
Kontakt dla Dłużników
Kancelaria SIGNI SA
Tel./Fax: +48 (71) 756 77 60 kontakt@kancelaria-signi.pl
CROSS FINANCE Sp. z o.o.
Tel.: +48 (58) 760 38 38 info@crossfinance.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Tel.: +48 (22) 379 46 00
rodo@eitfi.pl