17.01.2022

Debiut certyfikatów EQUES Akumulacji Majątku FIZ na rynku głównym GPW

Miło nam poinformować, że 17 stycznia 2022 r. na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA zadebiutują certyfikaty inwestycyjne EQUES Akumulacji Majątku FIZ. Zapraszamy Państwa do obejrzenia transmisji z wydarzenia na kanale You Tube GPW, w poniedziałek, 17 stycznia, godz. 12.00.

Aktualnie wszystkie 3 fundusze rynku kapitałowego EQUES są już funduszami publicznymi. Opracowane i aktywnie zarządzane przez doświadczony zespół zarządzających EQUES pełne spektrum trzech strategii inwestycyjnych odpowiada na zróżnicowane potrzeby Klientów pod względem ekspozycji na rynek akcji, oczekiwanej stopy zwrotu i akceptowanego poziomu ryzyka.

EQUES Akumulacji Majątku FIZ – stosuje konserwatywną strategię inwestycyjną, której celem są stabilne stopy zwrotu, koncentracja na ochronie aktywów i wykorzystywanie okazji na rynku akcji. Kierowany do Inwestorów o umiarkowanej skłonności do ryzyka, dla których priorytetem jest ochrona i stopniowe budowanie kapitału.

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ - realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania funduszu w poszczególne kategorie lokat jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz jest skierowany do Inwestorów akceptujących ekspozycję na rynek akcji, ale oczekujących aktywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ - fundusz akcyjny, który lokuje aktywa przede wszystkim w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, w których udział Skarbu Państwa nie przekracza 5%. Fundusz koncentruje swoją aktywność w obszarze spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80. Przeznaczony dla Inwestorów oczekujących aktywnego zarządzania ich środkami, którzy akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne i oczekują ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

Szczegółowe informacje o publicznych funduszach rynku kapitałowego, wyniki inwestycyjne, statuty, prospekty, informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, dokumenty zawierające kluczowe informacje oraz lista dystrybutorów znajdują się na stronie www.eitfi.pl w zakładce Fundusze zarządzane -> Fundusze publiczne i od momentu upublicznienia są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

EQUES Investment TFI na LinkedIn

LinkedIn to największa na świecie sieć kontaktów profesjonalnych, która skupia w Polsce około 4 mln specjalistów. 28 października 2021 r. także EQUES Investment TFI uruchomiło swój profil.

Dzielimy się na nim ciekawymi informacjami rynkowymi, edukacyjnymi oraz ważnymi wydarzeniami z działalności spółki. Prowadzimy również rekrutacje: zamieszczamy aktualne oferty pracy i wyszukujemy kandydatów do naszego stale rozwijającego się zespołu. Zgodnie ze standardami działania EQUES stawiamy na jakość, a nie na ilość. Komunikujemy się wtedy, gdy mamy coś ciekawego do powiedzenia, co oznacza, że publikujemy zazwyczaj 4 – 5 postów w miesiącu. Zapraszamy serdecznie do śledzenia naszego profilu.