Pierwszy miliard w funduszach zarządzanych EQUES!

07.05.2018

Z przyjemnością informujemy, że w kwietniu br. wartość aktywów netto w funduszach zarządzanych (z wyłączeniem funduszy prywatnych) EQUES Investment TFI SA przekroczyła rekordowy poziom 1 miliarda złotych – to wzrost o blisko 70% r/r oraz ponad 18% od początku 2018 roku.

Ponadprzeciętny wzrost w ujęciu procentowym pozwolił na zajęcie 4 miejsca wśród wszystkich TFI na rynku pod względem dynamiki aktywów (źródło: Analizy Online, TFI z najwyższą dynamiką aktywów, 23.04.2018 ).

Największy udział: 70% w aktywach funduszy zarządzanych ogółem, mają fundusze sekurytyzacyjne. EQUES Investment TFI SA jest obecne na rynku wierzytelności od 6 lat, zarządza 4 funduszami wierzytelności, w których zgromadzono ponad 700 mln złotych aktywów. Dzięki stabilnym i przewidywalnym wynikom inwestycyjnym fundusze sekurytyzacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem Inwestorów i odnotowują wysokie napływy: w kwietniu do tej grupy funduszy pozyskano 24 mln złotych aktywów, od początku roku łączne napływy netto przekroczyły już 100 mln złotych. Do 2017 roku aktywa funduszy wierzytelności rosły średniorocznie o 32%, rok 2018 zapowiada się pod tym względem rekordowo: tylko w pierwszych 4 miesiącach przyrost aktywów funduszy wierzytelności wyniósł 23%.

Źródło: EQUES Investment TFI SA

Na kwotę 1 miliarda złotych aktywów składa się także:
- 97 mln złotych zgromadzonych w funduszach rynku kapitałowego: EQUES Akumulacji Majątku FIZ i EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ;
- 55 mln złotych w EQUES Hipoteczny FIZ, inwestującego w pożyczki zabezpieczone na nieruchomościach;
- 67 mln złotych aktywów w EQUES Fotovoltaica FIZ, inwestującego w farmy fotowoltaiczne w Czechach;
- ponad 100 mln złotych aktywów w funduszach nieruchomości komercyjnych: REINO Deweloperski FIZ, REINO Dywidenda FIZ i REINO Dywidenda 2 FIZ.
 
Dodatkowo blisko 300 mln złotych aktywów pozostaje w funduszach prywatnych, dedykowanych wybranym Inwestorom, co w sumie daje łączną wartość aktywów pod zarządzaniem Towarzystwa w wysokości przekraczającej 1,3 mld złotych.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj