05.01.2018

Bieżący komentarz rynkowy - Dobry rok dla giełdy

Rok 2017 był z całą pewnością dobry dla inwestorów lokujących środki na polskim rynku kapitałowym. Indeks WIG wzrósł o 23,2%, co wynikało głównie ze wzrostu największych spółek z WIG20 (+26,4%), które stanowią ok. 2/3 głównego indeksu. Na niższy względny wzrost WIG vs. WIG20 wpłynęły więc spółki średnie z indeksu mWIG40 (wzrosły jedynie +15%) i małe z sWIG80-u (+2,5%).

nieco słabszy dla funduszy
Z drugiej strony wyniki polskich funduszy akcyjnych w 2017 są wyraźnie słabsze od rynku. Zgodnie z danymi z serwisu analizy.pl, średni wynik w 2017 wśród funduszy z segmentu akcji uniwersalnych to jedynie ok. 13%[1] . Jeszcze słabiej wypadły fundusze małych i średnich spółek (8%) i absolutnej stopy zwrotu uniwersalne (ok. 4%). Najważniejszym powodem słabszych w tym roku wyników funduszy było strukturalne już przeważenie w spółkach o średniej i małej kapitalizacji. Szczególnie w pierwszej połowie roku bardzo często zawodziły one dostarczanymi wynikami (przede wszystkim za sprawą rosnących kosztów pracy i wyższych cen surowców) .
 
UE uruchamia art.7
Ważnym wydarzeniem minionych 2 tygodni jest uruchomienie przez Unię Europejską art. 7. i potencjalne sankcje, które mogą zostać nałożone na Polskę. W pierwszej kolejności rozpoczęto tzw. mechanizm prewencyjny, który jest stosunkowo długotrwały i dopiero w przypadku jego nieskuteczności UE uruchomi procedurę sankcyjną. Wachlarz kar jest szeroki, do najpoważniejszych można zaliczyć odebranie prawa głosu podczas szczytów unijnych. Co ważne, ewentualne zmniejszenie/odebranie dotacji i dopłat rolnych nie jest uwzględnione w tych procedurach. Może jednak, zdaniem komentatorów, zostać uwzględnione niejako „za plecami” przy ustanawianiu nowego budżetu Unii i jest to naszym zdaniem dość prawdopodobny scenariusz.
 
Niższe podatki w USA
Patrząc globalnie, naszym zdaniem najciekawszym wydarzeniem okresu okołoświątecznego były przegłosowanie w Senacie reformy podatkowej w USA, którą Prezydent Trump podpisał 22 grudnia. Podatek CIT zostanie obniżony z 35% na 20%. Pozwoli to znacząco zwiększyć zyski firm amerykańskich (Zysk na akcje spółek z S&P500 wzrośnie o 10 USD/akcje). Zgodnie z szacunkami analityków[2] Amazon, Google i Facebook zaoszczędzą 4,5 miliarda. Obniżone zostały także podatki dla gospodarstw domowych. Przeciętny Amerykanin powinien zyskać ok. 1,6 tys. USD w 2018 roku (wyliczenia Tax Policy Center). Co ciekawe, obniżka podatków w większym stopniu przysłuży się tym najzamożniejszym (górne 1% najbogatszych oszczędzi średnio 50 tys. USD). Bank Goldman Sachs przewiduje, że dzięki nowym regulacjom PKB USA wzrośnie o 0,3 p.p w 2018 i 2019 roku.

Obietnice Trump’a
Ciekawie wygląda również rozliczenie prezydentury, a dokładniej obietnic wyborczych Trump’a przygotowywane przez serwis Politifact[3]. Spośród setek obietnic składanych w kampanii wyborczej 7% zostało złamanych, większy udział mają te dotrzymane (9%) i zrealizowane w ramach kompromisu (6%). Pozostałe 77% to odpowiednio obietnice w impasie (32%) i te nad którymi gabinet Trump’a obecnie pracuje (45%)   


Marek Olewiecki, Andrzej Domański
 
[1] Obliczono na podstawie wyników grupy 77 funduszy absolutnej stopy zwrotu, 21 małych i średnich spółek i 62 akcji polskich uniwersalnych
[2] Wyliczenia Cowen Research Group
[3] http://www.politifact.com/truth-o-meter/promises/trumpometer/

Do pobrania

pdfeques-komentarz-05012018