14.06.2019

Sprostowanie ogłoszenia o zmianach statutu z dnia 6.03.2019 r.