28.12.2012

Ogłoszenie zmian Statutu - 28.12.2012 r.

Zarząd EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) i art. 36 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu wchodzące w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia, to jest z dniem 28 marca 2013 roku.