25.06.2012

Ogłoszenie zmian Statutu - 25.06.2012

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”), w imieniu EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z siedzibą w Gdańsku („Fundusz”), informuje, że w dniu 25 czerwca 2012 roku na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) i art. 36 statutu Funduszu, na stronie internetowej Towarzystwa www.tfiplejada.pl ogłoszone zostały zmiany statutu Funduszu.