15.05.2018

Ogłoszenie zmian statutu - 15.05.2018r.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 56 z późn.zm.) („Ustawa”) i art. 36 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu.