07.05.2015

Ogłoszenie zmian Statutu - 07.05.2015

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w imieniu EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 157 z późn. zm.) i art. 36 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu.