01.10.2014

Ogłoszenie zmian Statutu - 01.10.2014r.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w imieniu EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 157 ) i art. 36 statutu Funduszu, ogłasza zmianę statutu Funduszu.