31.07.2013

Ogłoszenie zmian Regulaminu Systemu Transakcyjno - Informacyjnego 31.07.2013 r.

Zarząd EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie § 11 ust. 1 „Regulaminu Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” („Regulamin”), ogłasza zmiany Regulaminu.