14.06.2021

Ogłoszenie o WANCI na 07.06.2021 r.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w imieniu EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), na podstawie art. 32 ust. 11 statutu Funduszu, ogłasza iż Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Funduszu (WANCI) na dzień:
7 czerwca 2021 roku wyniosła: 1.454,47 zł.