04.01.2021

Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ serii AZ

Uprzejmie informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii AZ nie doszła do skutku. W okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ nie zebrano ważnych zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii AZ określoną w statucie Funduszu.