01.10.2020

Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ serii AW

Uprzejmie informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii AW nie doszła do skutku. W okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ nie zebrano ważnych zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii AW określoną w statucie Funduszu.