10.09.2018

Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ serii AG

Uprzejmie informujemy, że emisja certyfikatów inwestycyjnych EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii AG nie doszła do skutku. W okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ nie zebrano ważnych zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii AG określoną w statucie Funduszu.