08.07.2020

Informacja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ

Uprzejmie informujemy, że EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Dniu Wykupu, w rozumieniu statutu Funduszu, przypadającym na dzień 30 czerwca 2020 roku wykupił 90 certyfikatów inwestycyjnych.