07.07.2021

Informacja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy, że EQUES Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Dniu Wykupu, w rozumieniu statutu Funduszu, przypadającym na dzień 30 czerwca 2021 roku wykupił 148 certyfikatów inwestycyjnych.