06.08.2020

Informacja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy, że EQUES Akcji Sektora Prywatnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Dniu Wykupu, w rozumieniu statutu Funduszu, przypadającym na dzień 31 lipca 2020 roku wykupił 165 certyfikatów inwestycyjnych.