08.06.2020

Informacja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy, że EQUES Akcji Sektora Prywatnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Dniu Wykupu, w rozumieniu statutu Funduszu, przypadającym na dzień 29 maja 2020 roku wykupił 1.339 certyfikatów inwestycyjnych.