02.08.2021

Informacja o ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „U” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „U”