05.09.2019

Zmiana w Zarządzie EQUES Investment TFI SA

EQUES Investment TFI S.A. informuje, że w dniu 5 września 2019 r. przyjęła oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Andrzeja Domańskiego.

Przyczyną złożenia rezygnacji jest zmiana planów zawodowych: Andrzej Domański postanowił kontynuować karierę w innych, nie powiązanych z rynkiem kapitałowym obszarach działalności. Życzymy Andrzejowi Domańskiemu wielu sukcesów na nowym polu zawodowym.

W związku z rezygnacją Andrzeja Domańskiego kierowanie pracami Departamentu Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego oraz zarządzanie funduszami EQUES Akumulacji Majątku FIZ i EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ przejął Jakub Liebhart. Jakub Liebhart jest związany z Towarzystwem od maja 2013 roku, obecnie jako Prokurent, Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych i Zarządzający Aktywami Funduszy. Odpowiada za analizy nowych projektów inwestycyjnych i jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego. Od września 2014 r. zarządza funduszem EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ. Jakub Liebhart jest absolwentem kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiował również na Université Paris-Est Créteil, kierunek International Master in Business Management. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego nr 655 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2700.