06.11.2018

Wartość aktywów pod zarządzaniem EQUES Investment TFI SA na koniec października wyniosła 1,28 mld złotych

Uprzejmie informujemy, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem EQUES Investment TFI SA na koniec października wyniosła 1 285,6 mln złotych, co oznacza wzrost o 2,18% w ostatnim miesiącu (na koniec września wartość aktywów netto pod zarządzaniem wynosiła 1 258,2 mln złotych).

Na sumę 1 285,6 mln złotych złożyło się:

1 135,0 mln złotych w funduszach zarządzanych (88% łącznej wartości aktywów netto), tj. funduszach zamkniętych aktywów niepublicznych oraz funduszach rynku kapitałowego,

150,6 mln złotych (12% łącznej wartości aktywów netto) w funduszach prywatnych, rozwiązaniach dedykowanych wyłącznie ograniczonemu gronu Inwestorów.

W październiku do funduszy EQUES napłynęło 48,5 mln złotych, umorzenia natomiast wyniosły 25,5 mln złotych, co dało wartość napływów netto w wysokości 23 mln złotych. Pod względem wartości pozyskanych aktywów październik był miesiącem z wynikiem powyżej średniej -  w okresie ostatnich 12 miesięcy średnie miesięczne napływy do funduszy EQUES wynosiły 41 mln złotych.

Od początku 2018 roku saldo nabyć i umorzeń w funduszach pod zarządzaniem EQUES Investment TFI SA przekroczyło wartość 145 mln złotych.