26.11.2014

To już 2 lata w programie „Milion w portfelu”!

Ostatnia edycja programu z udziałem Tomasza Koraba, Prezesa Zarządu EQUES Investment TFI SA była edycją jubileuszową – minęło dokładnie 2 lata od rozpoczęcia udziału w programie. W tym czasie wartość wirtualnego portfela wzrosła o +47,31% i jest to jeden z lepszych wyników spośród kilkudziesięciu portfeli, zarządzanych przez przedstawicieli wiodących instytucji finansowych, plasujący go w gronie liderów programu.

W ostatniej edycji programu wirtualny portfel zanotował nieznaczną przecenę w wys. -0.5%, podczas gdy indeks szerokiego rynku WIG spadł o 0,8%. Spośród spółek giełdowych największy wzrost odnotowała spółka CCC: +17,2% a w grupie funduszy EQUES DEBITUM FIZ NFS, inwestujący w nieobsługiwane wierzytelności detaliczne, który uzyskał stopę zwrotu wys. +1,1%. W dalszym ciągu większość portfela stanowią akcje spółek notowanych na GPW, a szansą na poprawę słabej koniunktury na polskiej giełdzie w opinii zarządzającego może być zwiększona aktywność ze strony inwestorów zagranicznych.

Zapraszamy do lektury artykułu dostępnego na stronie Analiz Online: http://www.analizy.pl/fundusze/milion-w-portfelu/rozmowy-z-uczestnikami/17468/milion-w-portfelu%3A-szansa-na-przelamanie-marazmu.html?page=1

Szczegółowe informacje o strukturze portfela, uczestniku i wynikach osiagniętych w poprzednich edycjach programu znajdują się na stronie: http://www.analizy.pl/fundusze/milion-w-portfelu/portfel-uczestnika/VG9tYXN6X19Lb3JhYl9fMQ%253D%253D

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Tomaszem Korabem, prezesem EQUES Investment TFI SA, która odbyła się 24 listopada 2014 roku w studiu TVN 24 Biznes i Świat: http://tvn24bis.pl/magazyny,191/milion-w-portfelu-24-11,492086.html