10.05.2012

Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zmienia nazwę na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Miło nam poinformować o zmianie nazwy naszego Towarzystwa. Nasza nowa nazwa to Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zmiana nazwy zapowiada zmianę profilu Towarzystwa, które w swojej dotychczasowej działalności koncentrowało się na tworzeniu wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych, dedykowanych wąskiemu gronu zamożnych Inwestorów. Fundusze utworzone i zarządzane przez Towarzystwo prowadzą działalność inwestycyjną w dziedzinach zawiązanych z: restrukturyzacją wierzytelności, ekologią, rozwojem infrastruktury krajowej i innymi branżami mniej wrażliwymi na spowolnienie koniunktury gospodarczej.

Obecnie Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uruchamia ofertę produktów inwestycyjnych dostępnych także dla szerokiego grona Inwestorów opartą na idei aktywnego zarządzania majątkiem.

W ciągu najbliższych kilku dni działalność rozpoczyna EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w skład którego wchodzą 4 wydzielone subfundusze:

  • EQUES Akcji, 
  • EQUES Aktywnej Alokacji, 
  • EQUES Obligacji, 
  • EQUES Pieniężny.

Wierzymy, że dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu, a także motywacji naszego zespołu fundusz ten będzie się wyróżniał na polskim rynku jakością zarządzania i efektami.

Ponadto już 14 maja br. ruszyły zapisy w ramach oferty niepublicznej na certyfikaty inwestycyjne Eques Debitum FIZ Niestardaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego, funduszu lokującego aktywa na rynku masowych wierzytelności detalicznych. Zapisy potrwają do 27 maja 2012roku.

Stale pracujemy nad kolejnymi ciekawymi rozwiązaniami inwestycyjnymi o ich wprowadzeniu będziemy informować na bieżąco.