03.09.2019

Oświadczenie EQUES Investment TFI SA w związku z wykreśleniem Towarzystwa z listy ostrzeżeń publicznych KNF

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 września 2019 r. na żądanie Towarzystwa Komisja Nadzoru Finansowego wykreśliła EQUES Investment TFI SA z listy ostrzeżeń publicznych, w związku z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 24 czerwca 2019 r., w którym sąd utrzymał w mocy decyzję prokuratury o umorzeniu postępowania. Postanowienie sądu jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Naszym priorytetem jest niezmiennie dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań inwestycyjnych, w których interes Klienta postawiony jest zawsze na pierwszym miejscu, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne w biznesie. Od początku działalności naszego Towarzystwa transparentna, pełna i rzetelna polityka komunikacyjna jest podstawowym elementem współpracy z Uczestnikami. Zapewniamy, że zamieszczając na stronie internetowej Towarzystwa informacje o funduszach zamkniętych mieliśmy tylko jeden cel: uczciwe, rzetelne i kompleksowe informowanie Klientów o naszych rozwiązaniach inwestycyjnych. Uważamy, że to obowiązek każdej instytucji finansowej i niekwestionowane prawo Klientów. Konsekwencje takiego podejścia okazały się dla nas zupełnie nieoczekiwane, ale cieszymy się z korzystnego dla nas rozstrzygnięcia, potwierdzającego słuszność stosowanej polityki informacyjnej i jej zgodność z obowiązującym prawem.

Zapewniamy jednocześnie, że intencją Towarzystwa nigdy nie było jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa, w tym zwłaszcza przeprowadzenie publicznej oferty certyfikatów inwestycyjnych. Wyrażamy głębokie przekonanie, że decyzja sądu definitywnie zamyka tę niefortunną dla naszego Towarzystwa sprawę i mamy nadzieję, że przyczyni się do wypracowania jednolitego standardu publikacji dopuszczalnych informacji o niepublicznych funduszach zamkniętych, z korzyścią dla wszystkich uczestników rynku.

Przede wszystkim dziękujemy naszym Klientom, osobom i podmiotom zaangażowanym w dystrybucję naszych funduszy, partnerom, akcjonariuszom, pracownikom i przyjaciołom za zaufanie i wsparcie, jakiego nam udzielili w tej wyjątkowej sytuacji. To dzięki Wam mogliśmy kontynuować działalność biznesową, mając pełną świadomość, jakie ryzyko dla reputacji każdego podmiotu niesie wpis na listę ostrzeżeń i jakie obawy może budzić wśród obecnych i potencjalnych Klientów.

Pomimo niesprzyjających warunków od września 2018 roku pozyskaliśmy ponad 300 mln złotych wpłat łącznie, utworzyliśmy 3 nowe fundusze zamknięte i zakończyliśmy sukcesem działalność EQUES Fotovoltaica FIZ. W najbliższych miesiącach planujemy uruchomienie kolejnych funduszy, które mamy nadzieję, będą stanowiły ciekawe uzupełnienie naszego obecnego portfolio alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych.