Nowy Serwis Informacyjny dla Uczestników funduszy zamkniętych EQUES

07.06.2018

Z przyjemnością informujemy, że udostępniliśmy Serwis Informacyjny EQUES Investment TFI SA, przygotowany specjalnie dla Uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Nowe narzędzie daje Uczestnikom możliwość skorzystania z nowych funkcjonalności takich jak:

  • aktualna wartość inwestycji (ilość i wartość certyfikatów wg ostatniej wyceny),
  • historia operacji (data i cena nabycia/sprzedaży certyfikatów),
  • szczegóły transakcji (kwota netto, wysokość opłaty, odprowadzony podatek).
Jutro rozpoczynamy wysyłkę korespondencji zawierającej instrukcję aktywowania dostępu oraz Regulamin Serwisu Informacyjnego. W najbliższych dniach Uczestnicy funduszy zamkniętych mogą oczekiwać przesyłek, które ze względu na poufność przekazywanych informacji zostaną nadane listami poleconymi.

Mając na uwadze obowiązujące regulacje prawne oraz w trosce o bezpieczeństwo inwestycji naszych Klientów serwis ma charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że nie można w nim dokonywać operacji, takich jak np. nabycie lub umorzenie certyfikatów, ustanowienie blokady rejestru czy zmiana danych osobowych. Wszystkie dyspozycje będą przyjmowane w niezmienionej formule, poprzez złożenie odpowiedniego formularza w siedzibie lub oddziale Towarzystwa lub punktach obsługi Klientów banków i biur maklerskich współpracujących przy dystrybucji certyfikatów oraz przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń. Wzory formularzy będą dostępne do pobrania w Serwisie Informacyjnym.

Informujemy również, że z uwagi na stanowisko KNF z marca 2018 roku, dotyczące zamieszczania informacji o niepublicznych funduszach zamkniętych na ogólnie dostępnych stronach internetowych, Towarzystwo podjęło decyzję o ograniczeniu zasięgu powyższych informacji. Wszystkie wymagane prawem dokumenty formalne i informacje tj.: wyceny, statuty, sprawozdania finansowe, ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów, opis polityki inwestycyjnej itp. zostały przeniesione do Serwisu Informacyjnego EQUES Investment TFI SA i są widoczne wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj