Komunikat EQUES Investment TFI SA

11.09.2018

W związku z informacją o wpisaniu EQUES Investment TFI SA na listę ostrzeżeń publicznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego uprzejmie informujemy:

  1. Z treści komunikatu UKNF jednoznacznie wynika, ze ostrzeżenie nie ma jakiegokolwiek związku z działalnością inwestycyjną funduszy, ani nie dotyczy jakichkolwiek naruszeń Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
  2. Powołany w komunikacie art. 99 ust.1 ustawy o ofercie publicznej dotyczy przeprowadzania oferty publicznej bez zezwolenia.
  3. Towarzystwo nie prowadziło i nie prowadzi żadnej publicznej oferty certyfikatów inwestycyjnych.
  4. Towarzystwu nie jest znana treść zawiadomienia UKNF.
  5. Towarzystwo ma podstawy przypuszczać, iż wpis ma związek z informacjami o działalności poszczególnych funduszy (np. dotyczących wyceny, historycznych stóp zwrotu, szczegółów polityki inwestycyjnej) przekazywanymi w przeszłości w szczególności za pośrednictwem strony internetowej www.eitfi.pl.
  6. Towarzystwo oświadcza, że wszelkie informacje publikowane na stronie internetowej miały służyć wyłącznie podniesieniu transparentności funduszy i zapewnić Klientom jak najpełniejszy dostęp do informacji.
  7. Jednocześnie, wobec stanowiska UKNF w sprawie zawartości serwisów internetowych, w szczególności sprecyzowanego w korespondencji z towarzystwami funduszy inwestycyjnych i IZFiA w pierwszej połowie br., Towarzystwo jak i wiele innych podmiotów na rynku ograniczyło dostęp do informacji o funduszach niepublicznych na swojej stronie internetowej, wprowadzając system logowany dla Uczestników i dystrybutorów.
  8. Towarzystwu nie są znane jakiekolwiek zastrzeżenia UKNF, co do zakresu informacji publikowanych obecnie na stronie internetowej Towarzystwa.
  9. Według najlepszej wiedzy Towarzystwa zawiadomienie nie ma także żadnego związku z postępowaniami toczącymi się wobec innych towarzystw, o których informowano opinię publiczną.
Od początku działalności EQUES Investment TFI SA stawia na transparentną, pełną i rzetelną politykę informacyjną, traktując ją jako podstawowy element współpracy z Uczestnikami funduszy. Także w tym przypadku dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację. O wszelkich nowych okolicznościach będziemy informować na bieżąco.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj