18.12.2019

Jakub Liebhart w Zarządzie EQUES Investment TFI SA

Miło nam poinformować, że z dniem 18 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza EQUES Investment TFI SA powołała Jakuba Liebharta na Członka Zarządu Towarzystwa.

Miło nam poinformować, że z dniem 18 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza EQUES Investment TFI SA powołała Jakuba Liebharta na Członka Zarządu Towarzystwa.
 
Jakub Liebhart jest związany z Towarzystwem od maja 2013 roku. Karierę zawodową rozpoczynał jako Analityk w Departamencie Zarządzania Aktywami. Od września 2014 r. zarządza funduszem EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ. Zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych, Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego i pełnił funkcję Prokurenta. Odpowiada za analizy nowych projektów inwestycyjnych i jest Przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego. Obecnie zarządza także funduszem EQUES Akumulacji Majątku FIZ i EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ.
 
Jakub Liebhart jest absolwentem kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiował również na Université Paris-Est Créteil, kierunek International Master in Business Management. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego nr 655 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2700.