09.03.2020

EQUES Investment przejmuje EFIX Dom Maklerski SA

Miło nam poinformować, że zgodnie z treścią pisma z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 3 marca 2020 r. oraz treścią raportu bieżącego opublikowanego przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez EQUES Investment TFI S.A. (Towarzystwo) akcji spółki EFIX Dom Maklerski S.A. (Dom Maklerski), powodującego przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym Domu Maklerskiego.

Zawiadomienie do KNF ws. planowanego przejęcia Domu Maklerskiego przez Towarzystwo zostało złożone 4 listopada 2019 r. Wysoki poziom merytoryczny i rzetelność dokumentacji oraz efektywna komunikacja z UKNF sprawiły, że proces weryfikacji wniosku przebiegł szybko i sprawnie, a decyzja została podjęta na miesiąc przed formalnym upływem terminu. Postanowienie KNF otwiera zatem drogę do sfinalizowania transakcji nabycia większościowego pakietu akcji Domu Maklerskiego, którego realizacja planowana jest w terminie do końca marca br. 

Decyzja Towarzystwa o nabyciu Domu Maklerskiego została podyktowana zmianami w otoczeniu regulacyjnym i biznesowym oraz sygnalizowanymi przez Klientów oczekiwaniami w zakresie profesjonalnych usług finansowych. Widzimy przestrzeń na rynku dla podmiotów świadczących usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego i zarządzania majątkiem dla zamożnych i najbardziej wymagających Klientów. Po sfinalizowaniu transakcji Dom Maklerski zmieni nazwę oraz przyjmie nową strategię działania, która zakłada przede wszystkim świadczenie usług oferowania instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego i zarządzania aktywami w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych. W ofercie znajdą się nie tylko fundusze zarządzane przez EQUES Investment TFI, ale także wyselekcjonowane rozwiązania inwestycyjne innych polskich i zagranicznych towarzystw. Konstrukcją portfolio zajmie się wyodrębniony w strukturze Domu Maklerskiego dział inwestycyjny, który w sposób profesjonalny określi kryteria selekcji, dokona analizy produktów inwestycyjnych i zbuduje ofertę funduszy, umożliwiającą tworzenie portfeli odpowiednich dla Klientów o zróżnicowanych potrzebach w zakresie stopy zwrotu i akceptujących różne poziomy ryzyka. Przewidujemy, że działalność Domu Maklerskiego zostanie oparta przede wszystkim na współpracy z licencjonowanymi agentami firmy inwestycyjnej.

Nowa działalność zostanie podjęta w odrębnej spółce. EQUES Investment TFI SA niezmiennie zamierza w pełni koncentrować się na tworzeniu i zarządzaniu nowatorskimi funduszami inwestycyjnymi. Jakość procesu inwestycyjnego pozostaje naszym głównym celem. Jednocześnie Towarzystwo pragnie zapewnić wszystkich Partnerów i Klientów, że zamierza kontynuować dotychczas przyjętą strategię dystrybucji zarządzanych funduszy za pośrednictwem domów maklerskich, banków i innych uprawnionych instytucji finansowych. Zależy nam, aby współpraca z naszymi Partnerami i Klientami w dalszym ciągu przebiegała na najwyższym poziomie ze szczególnym uwzględnieniem transparentnej polityki komunikacyjnej oraz przy zachowaniu zasady uczciwego i równego traktowania wszystkich naszych partnerów biznesowych.