01.02.2012

Do Plejada Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA dołączył Tomasz Korab wraz z zespołem

Tomasz Korab, wiceprezes zarządu Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wraz z zespołem specjalistów, w skład którego wchodzą Katarzyna Strykowska, Piotr Fuliński, Kamil Chylak, będzie prowadził projekt mający na celu rozwój oferty produktowej Towarzystwa, w tym między innymi uruchomienie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz innych innowacyjnych produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale wzrostu.

Tomasz Korab jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej, posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 167 Oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 1581.

Pracę zawodową rozpoczynał na stanowisku maklera w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Następnie był odpowiedzialny za całokształt kontaktów z Klientami CAIB Investment Management S.A., w tym doradztwo dotyczące wyboru i zmian strategii inwestycyjnych Klientów. W latach 2001–2003 Doradca Inwestycyjny oraz Zastępca Dyrektora Zarządzania Portfelem w BRE Asset Management S.A odpowiedzialny za portfele akcji i zrównoważone oraz zarządzający firmą na wszystkich poziomach funkcjonowania. Do 2004 roku Członek Zarządu – Dyrektor Navigo consulting Sp. z o.o. prywatnej firmy konsultingowej świadczącej usługi doradztwa na rzecz Klientów prywatnych i korporacyjnych z zakresu zarządzania finansami, operacji kapitałowych oraz inwestycji.

Pomysłodawca, współzałożyciel, akcjonariusz a także w latach 2004-2010 Członek Zarządu OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.. W latach 2007-2010 Komplementariusz OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A. – spółki zarządzającej portfelami funduszy inwestycyjnych oraz portfelami indywidualnymi Klientów oraz w latach 2007-2011 Dyrektor Departamentu Brokerskiego a następnie Doradca Zarządu OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o.

Tomasz Korab w Plejada Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny za Departament Zarządzania Aktywami, Departament Rozliczeń, Departament Marketingu oraz Departament Zarządzania Projektami.