10.05.2012

Do Eques Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dołączył Bartosz Tuczyński, który objął stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami

Bartosz Tuczyński jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej, posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 200, jest członkiem Mensa Polska.

Pracę zawodową rozpoczynał w 2002 roku w Skarbiec Investment Management na stanowisku analityka finansowego a następnie doradcy inwestycyjnego. Od grudnia 2002 roku objął stanowisko zarządzającego portfelem w Departamencie Zarządzania Akcjami Skarbiec Investment Management, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami klientów ze strategiami standardowymi oraz indywidualnymi, współpracę przy tworzeniu nowych produktów. Współzałożyciel i akcjonariusz (do grudnia 2006 roku) OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., w którym zajmował również stanowisko zarządzającego portfelem. Od 2007 roku inwestor indywidualny aktywnie działający na rynku polskim i rynkach zagranicznych w zakresie szerokiej gamy instrumentów finansowych oraz różnych strategii i technik inwestycyjnych pozwalających na osiąganie satysfakcjonujących wyników przy zmiennej sytuacji giełdowej.

Bartosz Tuczyński w Eques Investment Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.