24.03.2015

23/03/2015 Analizy Online: „Milion w portfelu: Zyski na akcjach bezpośrednio i poprzez fundusze”

W 23 edycji „Miliona w portfelu" Tomasz Korab, Prezes EQUES Investment TFI SA uzyskał stopę zwrotu +9,1%, co było efektem zaangażowania na polskim rynku akcji. Po ostatniej edycji wynik od początku udziału w programie ( tj. od listopada 2012) wynosi +64,7%. Spośród 19 wytypowanych przez uczestnika walorów 18 uzyskało dodatnie stopy zwrotu: najlepsze wyniki osiągnęły spółki CCC S.A., Alumetal S.A. czy LiveChat Software S.A., których akcje drożały odpowiednio o +25,1%, +26,3% oraz +23%. Na warszawskim parkiecie Tomasz Korab zarabiał również pośrednio, poprzez fundusz EQUES Akcji: +7,7%.

Komentarz uczestnika:

Małe i średnie spółki na giełdzie warszawskiej już od pół roku zachowują się relatywnie dobrze na tle całego rynku. Jeśli ożywienie gospodarcze w Polsce będzie kontynuowane, to obecny wzrost zainteresowania małymi i średnimi spółkami może okazać się zaledwie początkiem znacznie większej fali wzrostowej w tym segmencie rynku. Argumentów za kontynuacją ożywienia gospodarczego jest sporo, w tym m.in. niskie stopy procentowe sprzyjające wzrostowi akcji kredytowej, inwestycje finansowane napływem środków z Unii Europejskiej, prawdopodobna dodatkowa ekspansja fiskalna w roku wyborczym, czy sprzyjające konsumpcji niskie ceny surowców i coraz mocniejszy rynek pracy. Sprzyjać powinno także otoczenie zewnętrzne, ponieważ, jak pokazuje historia, trzeci rok tzw. cyklu prezydenckiego w USA jest zdecydowanie najlepszym okresem dla rynku akcji. Oczekujemy także przełamania stagnacji w strefie euro, dzięki znaczącemu osłabieniu wspólnej waluty, a także ekspansywnej polityce ECB.

Atrakcyjna wycena polskich akcji skłania do pozostawienia wysokiej ekspozycji na rynek akcji w kolejnej edycji, jednocześnie lokując po 5 proc. środków w fundusze EQUES Obligacji oraz EQUES Creditum, które osiągają dobre wyniki niezależnie od koniunktury giełdowej.

Pełna treść artykułu dostępna na stronie Analiz Online: http://www.analizy.pl/fundusze/newsletter/18065/Milion-w-portfelu

Szczegółowe informacje o strukturze portfela, uczestniku i wynikach osiągniętych w poprzednich edycjach programu znajdują się na stronie: http://www.analizy.pl/fundusze/milion-w-portfelu/portfel-uczestnika/VG9tYXN6X19Lb3JhYl9fMQ%3D%3D

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Tomaszem Korabem, Prezesem Zarządu EQUES Investment TFI SA, która odbyła się 20 marca 2015 roku w studiu TVN24 Biznes i Świat: http://tvn24bis.pl/milion-w-portfelu,109,m/milion-w-portfelu-20-03,526159.html