25.08.2014

22/08/2014 Analizy Online: „Milion w portfelu: Tomasz Korab wierzy w polski rynek akcji”

Tomasz Korab, Wiceprezes Zarządu Eques Investment TFI SA uczestniczy w programie „Milion w portfelu" od listopada 2012 roku, w tym czasie jego wirtualny portfel zarobił blisko +40%. W minionej 11-ej edycji programu wpływ na stopę zwrotu portfela miały w głównej mierze pozycje w spółkach z sektora budowlanego i deweloperskiego. W efekcie zaangażowania w ten segment rynku stopa zwrotu w ostatniej odsłonie programu wyniosła -5,5%, w tym samym czasie WIG BUDOWNICTWO spadł o ponad -5% a indeks WIG250 zanotował stratę w wysokości blisko -10%.

Komentarz uczestnika:  

Kontynuacja trendu horyzontalnego na szerokim rynku oraz obawy o skutki reformy OFE i pogorszenie sytuacji politycznej na Ukrainie doprowadziły do powszechnego zniechęcenia inwestorów do krajowych akcji, a w takich okolicznościach nawet niewielki katalizator może spowodować wzrost cen, co obserwujemy od drugiego tygodnia sierpnia. OFE wybrało ponad 2,5 mln osób - ponad 15 proc. ubezpieczonych, więc pozostał już tylko jeden poważny czynnik ryzyka.

Pełna treść artykułu dostępna na stronie Analiz Online: http://www.analizy.pl/fundusze/milion-w-portfelu/rozmowy-z-uczestnikami/17042/milion-w-portfelu%3A-tomasz-korab-wierzy-w-polski-rynek-akcji.html.

Szczegółowe informacje o strukturze portfela, uczestniku i wynikach osiagniętych w poprzednich edycjach programu znajdują się na stronie: http://www.analizy.pl/fundusze/milion-w-portfelu/portfel-uczestnika/VG9tYXN6X19Lb3JhYl9fMQ.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Tomaszem Korabem, Wiceprezesem EQUES Investment TFI SA, która odbyła się 21 sierpnia 2014 roku w studiu TVN24 Biznes i Świat: http://tvn24bis.pl/magazyny,191/milion-w-portfelu-21-08,461145.html.