24.03.2014

100 milionów w EQUES SFIO!

Z przyjemnością informujemy, że aktywa netto EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przekroczyły wartość 100 milionów złotych.

Fundusz EQUES SFIO rozpoczął działalność 17 maja 2012 roku. Od początku aktywa funduszu wykazywały tendencję wzrostową a ich najbardziej dynamiczny przyrost rozpoczął się w drugiej połowie 2013 roku – dotychczasowa historia funduszy pokazała, że wyniki zarządzania są stabilne, systematyczne i na wysokim poziomie, przewyższającym znacznie benchmark i wyniki większości konkurentów. Od czerwca 2013 roku EQUES Investment TFI SA sześciokrotnie zostało liderem rankingu TFI pod względem osiąganych wyników inwestycyjnych, przeprowadzanym przez Expandera i publikowanym w Dzienniku Gazeta Prawna – w analogicznym okresie czasu żadnemu innemu TFI nie udało się powtórzyć tego wyniku.

Szybki wzrost aktywów w ostatnich miesiącach to także efekt dobrej współpracy z partnerami biznesowymi. Od ponad pół roku jednostki uczestnictwa subfunduszy EQUES SFIO są dostępne w sieci ponad 200 oddziałów oraz systemie internetowym Alior Banku. Mogą je także nabywać Klienci Meritum Banku w ramach produktu oszczędnościowo-inwestycyjnego „Lokata z funduszem”. Od początku 2014 roku subfundusze EQUES SFIO dołączyły do oferty 4 kolejnych instytucji, w tym PZU Życie, największego i najbardziej znanego towarzystwa ubezpieczeń życiowych w Polsce oraz Skandii Życie – instytucji wyspecjalizowanej w ubezpieczeniach typu unit-linked. Trwają intensywne prace nad wdrożeniem funduszy do oferty kolejnych, wiodących instytucji finansowych. Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie, mamy nadzieję, że stale powiększające się grono naszych partnerów biznesowych przyczyni się do jeszcze szybszego rozwoju EQUES SFIO.

EQUES Investment TFI SA zarządza także 4 funduszami zamkniętymi i 8 funduszami dedykowanymi. Aktywa pod zarządzaniem EQUES Investment TFI SA wynoszą aktualnie ponad 1,14 mld złotych.

Wszystkim Inwestorom dziękujemy za powierzenie nam swoich oszczędności i wybranie subfunduszy EQUES SFIO. Dołożymy wszelkich starań, aby nasze fundusze w dalszym ciągu wyróżniały się wynikami zarządzania i przynosiły Uczestnikom konkurencyjne stopy zwrotu.