03.02.2015

03/02/2015 Analizy Online: „Milion w portfelu: Akcje znowu atrakcyjne?”

Dzięki udanej selekcji akcji polskich spółek, wirtualny portfel Tomasza Koraba wypracował +2,4% zysku w ostatniej odsłonie, a całkowita stopa zwrotu przekroczyła już +50%. Do najlepszych instrumentów 22. edycji programu "Milion w portfelu" należały walory notowanych na GPW spółek Monnari Trade oraz Herkules, których notowania wzrosły odpowiednio o +29,4% oraz +25,78%. W nadchodzącej edycji Prezes Zarządu EQUES Investment TFI w dalszym ciągu utrzymuje wysoką ekspozycję na rynku akcji, lokując na warszawskim parkiecie 75% wartości portfela.

Komentarz uczestnika:

Po stagnacji giełdowych indeksów w 2014 roku polski rynek akcji stał się szczególnie atrakcyjny, a relatywna wycena akcji w porównaniu z obligacjami skarbowymi była po raz ostatni na tak niskim poziomie w 2009 roku, czyli na samym początku wzrostów po kryzysie finansowym. To, że akcje są atrakcyjne nie oznacza oczywiście, że nie mogą stać się jeszcze bardziej atrakcyjne. Jednakże poza względną atrakcyjnością akcji na tle obligacji skarbowych, za inwestycją w akcje przemawia również cały szereg innych czynników o charakterze fundamentalnym oraz płynnościowym...

Pełna treść artykułu dostępna na stronie Analiz Online: http://www.analizy.pl/fundusze/milion-w-portfelu/rozmowy-z-uczestnikami/17809/milion-w-portfelu%3A-akcje-znowu-atrakcyjne.html

Szczegółowe informacje o strukturze portfela, uczestniku i wynikach osiągniętych w poprzednich edycjach programu znajdują się na stronie: http://www.analizy.pl/fundusze/milion-w-portfelu/portfel-uczestnika/VG9tYXN6X19Lb3JhYl9fMQ%3D%3D

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Tomaszem Korabem, Prezesem Zarządu EQUES Investment TFI SA, która odbyła się 28 stycznia 2015 roku w studiu TVN24 Biznes i Świat: http://tvn24bis.pl/milion-w-portfelu,109,m/milion-w-portfelu-28-01,510127.html