06.11.2015

Ogłoszenie zmian Regulaminu Systemu Transakcyjno - Informacyjnego 06.11.2015 r.

Zarząd EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie § 11 ust. 2 „Regulaminu Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” („Regulamin”), postanawia o dokonaniu zmiany Regulaminu. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie 06.12.2015 r.