Rekordowe aktywa funduszy wierzytelności EQUES – ponad 470 mln PLN!

10.07.2017

Miło nam poinformować, że wartość aktywów netto funduszy wierzytelności EQUES na koniec czerwca 2017 osiągnęła najwyższy w historii naszego TFI poziom i wyniosła 474 mln złotych, co stanowi ponad 20% udział w aktywach funduszy sekurytyzacyjnych łącznie*.

Aktualnie EQUES Investment TFI SA zarządza aktywami 3 funduszy wierzytelności:

  1. 278 mln złotych wynosi WAN flagowego EQUES Debitum FIZ NFS, inwestującego w masowe pakiety wierzytelności detalicznych, obecnego na rynku od 5 lat, stale plasującego się w czołówce pod względem zarówno wyników inwestycyjnych jak i wartości aktywów, liczby Uczestników czy portfela wierzytelności.
  2. 109 mln złotych aktywów zgromadził EQUES Debitum 2 FIZ NFS, młodszy brat EQUES Debitum FIZ, stosujący tę samą strategię inwestycyjną, ale skierowany wyłącznie do osób prawnych, w tym towarzystw ubezpieczeniowych nabywających certyfikaty funduszu do polis typu unit-link.
  3. 87 mln złotych to wartość aktywów netto najmłodszego w grupie EQUES Creditum FIZ NFS, inwestującego w wierzytelności regularne firm pożyczkowych. W 2016 roku Fundusz ze stopą zwrotu +8,6% został liderem grupy funduszy sekurytyzacyjnych, po pierwszym półroczu 2017 zajmuje wysoką 2 lokatę w horyzoncie ostatnich 12- i 24 miesięcy. 

Źródło: Obliczenia własne EQUES Investment TFI SA

Aktywa funduszy wierzytelności EQUES w pierwszym półroczu 2017 roku wzrosły o 52 mln złotych (+12,4%). Na sumę tę złożyło się 35 mln złotych wpłat netto, pozostałe 17 mln złotych to efekt wzrostu wartości certyfikatów.  Wszystkie fundusze charakteryzują się stabilnymi i przewidywalnymi stopami zwrotu, również w ostatnim półroczu fundusze nie sprawiły niespodzianek i przyniosły Inwestorom zysk na poziomie od 3,81% do 4,39%. Wyniki inwestycyjne prezentujemy w poniższej tabeli:


Źródło: Obliczenia własne EQUES Investment TFI SA

* Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Analiz Online SA. WAN funduszy sekurytyzacyjnych uniwersalnych (z wyłączeniem funduszy dostępnych dla wybranych Inwestorów) na koniec maja 2017 wynosiła 2 055,8 mln złotych. 
 

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj